A magyar IRC portál

       
       

 
Néhány szó a botokról II.
 
Irc.hu
     
A botokról /II.rész/

Onnan folytatjuk,hogy a botba sikeresen be tudtunk jelentkezni, tehát visszaírta,
hogy regisztrálta a hostunkat és azt is kiírta hogy, --->@OWNER@ - You are on owner in this bot,
ami annyit jelent, hogy mostmár birtokoljuk botunkat :) Akkor menjünk be a partyline-ba,
itt tudunk mindenféle beállitást elvégezni és beszélgetni azokkal az emberekkel akik szintén
"regisztrálva" vannak a botban, valamint azokkal is akik más botok partyline-jaiban vannak de ezek
a botok össsze vannak linekelve azaz kapcsolva, ezt mindjárt meg is látjuk, 
hogy megy. Dcc chat-eljünk a bottal --->/dcc chat botnick, ennek hatására,
kis idö múlva a bot kiirja :

Waiting for acknowledgement...;
DCC Chat connection established
 Enter your password

Ekkor be kell irnunk a jelszavunkat amit megadtunk neki az elején, (ha netalán elfelejtettük volna 
megadni, vagy én nem emlitettem volna akkor ezt úgy tehetjük meg: /msg botnick pass jelszavunk
Ha minden rendben,akkor a bot visszaküld egy msg-t ezzel : Password set to: jelszavunk).Ezután
ha beirtuk, akkor megjelenik jó pár sor szöveg, ezt hivjuk motd-nak, vagyis message of the day
(a nap üzenete) ezt saját magunk is szerkeszthetjük, a szerveren az eggdrop könyvtárában találunk
egy motd nevü file-t, ezt valamelyik szövegszerkesztövel megnyitva beleirhatunk, átszerkeszthetjük
tetszésünk szerint. Ez az üzenet minden felhasználó számára megjelenik, ha bejön a partyline-ba.
Beszúrok ide egy átlagos motd-t ha nem szerkesztettük át ezt a filet akkot valami hasonlót fogunk
látni :

Connected to botnick, running Eggdrop a bot verziója 
(c)1997 Robey Pointer (c)1999, 2000 Eggheads
(c)1997 Robey Pointer (c)1999, 2000 Eggheads
Hey user neve My name is botneve and I am running eggdrop vbotverzioja, on Linux kernel verzioja
Local time is now pontos idö.
You are an owner of this bot. Only +n users can see this! 
For more info, try .help 
set motd (please edit the motd file in your bot's directory)
try .help to get help .help all to get the full command list
.help *somestring* to get the matching help texts
 Have fun.
Commands start with '.' (like '.quit' or '.help')
Everything else goes out to the party line. You have no messages. ***
usernick joined the party line.

Röviden, hogy mit is irt ki a bot: - Kiirja, hogy melyik bottal dcc-zunk es kiirja a bot verzió
számát, utána az eggdrop botok atyjának nevét :)(Robey Pointer) és dátumat, majd ismét botnév ,
botverzió következik csak megtoldva meg a bot szerverenek kernel verzió számával is .
Ezután a bot szerverének pontos idejét láthatjuk, és kiirja hogy ownerek vagyunk a botban vagyis
"tulajdonosai". Segitséget a .help paranccsal kérhetünk ekkor kiirja az össszes lehetséges
parancsot, amit a botban ki tudunk adni. A parancsok mindig "." egy ponttal kezdödnek egyébként
sima szövegnek tekintendö és a partylineban a többi user számára is látható lesz.Még annyit ir ki,
hogy nincs új üzenetünk és hogy megérkeztünk a partylineba :) Akkor lássuk miket is tudunk
csinálni a partylineban ..

Parancsok: 

- .quit  ->Elhagyhatjuk a partyline-t. Megszakad a dcc kapcsolat.
- .whom  ->Ezzel meg tudjuk nézni, hogy kik vannak a partylineban, mi a hostjuk stb
- .away  ->Ha beirjuk hogy .away [message] (valami szöveg), azt általában azért tesszük mert nem
      tudunk odafigyelni éppen, vagy nem vagyunk a gépnél. Ez kis üzenet látszani fog, ha vki
      beirja, hogy .whom vagy .who
- .who  ->Kiirja az éppen a partylineban tartózkodókat, és a linekelt botokat.
- .me   ->A .me és vmi szöveg hatására kiirja azt a szöveget amit beirtunk, a saját
      cselekedetünkként :) (Elég érthetetlen, de ha kipróbáltátok , akkor érthetö lesz.)
- .note  ->.note <üzenet> Ezzel tudunk üzenetet hagyni másoknak a bot segitségével. Amit
     az user úgy kap meg, hogy ha bemegy egy olyan csatornara, ahol a bot van, akkor kiirja az
     illetönek hogy van üzenete : megnézni a követekezö képpen tudjuk: 1. /msg botnick notes
      read 2. bemegyünk a partylineba az ismert módon, utána már csak azt kell
      begépelünk: .notes read 
- .nick  ->.nick új nick . Itt tudjuk megváltoztatni a nevünket a botban.
- .bots  ->Egy listát ad a linkelt botokról. 
- .su   ->.su username Más felhasználó nevében be tudunk jönni a partylineba.Természetesen
      jelszót is kér.
- .info  ->.info #channel szöveg : A csatornara valo belepesünkkor mindig kiirja ezt a szöveget. 
- .whois  ->.whois nickname A bot kiirja az useröl tárolt összes informaciót (Jogai,
      hostja,esetleges e-mail cime, weblapjának cime..) 
- .match  ->.match nickname Lényege ugyanaz, mint a whois-é 
- .trace  ->.trace botnick Valamelyik linekelt bot nevét kell megadnunk.Ennek segitségével meg
     tudjuk nézni,mennyire gyors a botok közötti telnet kapcsolat [adatátvitel]
     (secundumban). 
- .echo  ->.echo on/off Ha irunk valamit a partylineba és az echo be van kapcsolva, vagyis echo
      on akkor azt a szöveget amit mi irunk, mi is megfogjuk kapni ugyanúgy mint a többi
      user.Lényegeben mi kétszer fogjuk látni az üzenetünket.
- .addlog ->A bot szerverén tárolt loghoz tudunk hozzáirni, amit a késöbbiek során vissza
       tudunk olvasni (bot master jog szükséges hozzá)
- .newpass ->A bot jelszavunkat tudjuk megváltoztatni.Nem kéri a régi jelszót.
- .chpass ->Ez is a jelszó megvátoztatását végzi.
- .bottree ->Ezzel a paranccsal tudjuk az összelinkelt botokat megnézni,úgynevezett fa
       struktúrában. 
- .botinfo ->Ugyancsak a linkelt botokról kapunk informaciókat, de ez már bövebb.Megkapjuk
       a botok berzió számát is, és hogy mióta vannak az adott irc szerveren, mely
       csatornákon talahatóak , és hogy melyik hálózathoz csatlakozik a bot(IRCnet, EFnet ,
       Dalnet stb.) 
- .console ->.console #csatorna A megadott csatorna "történéseit" a partyline-ba is ki fogja
       irni nekünk pl. Ha valakit opolnak, bannolnak,kickelnek stb.
- .motd   ->A motd-t irja ki megegyszer.
- .strip  ->A szöveges dolgokat tudjuk variálni :) pl A félköver betük engedélyezése vagy tiltása
       aztán az aláhúzott,szines szövegek tiltása v.engedélyezése..
- .page   ->Ezzel a paranccsal megadhatjuk , hogy hány sort küldjön maximum a botdcc-zéskor.
       Alapban ki van kapcsolva.

Mielött tovább mennénk, átvesszük a jogokat a botban.
A legnagyobbal kezdem :

- Global owner : Ö teljes joggal rendelkezik, bármit csinálhat a bottal, úgyhogy jól gondoljuk meg
         kinek adunk ilyen jogot.                             
- Global master : (botnet master).Mindent csinalhat ami a bottal kapcsolatos,pl. linekelhet bant
         vehet le, tehet fel , új usert vehet fel, vagy épp törölheti.Amit nem csinaálhat:
         Nem állithatja le a botot, nem viheti be új csatornára..
- global op   : Ö bármelyik olyan csatornán amelyiken a bot benn van opot kaphat. Mást nem nagyon
         csinálhat, max. voicet adhat ;)                         
- channel owner : Az adott csatorna beállitásait elvégezheti pl.új user, új ban de csak csati
         bannok, mert például global bant nem tud levenni.
- channel master: E joggal rendelkezö emberke is tehet fel új csatorna bann, levehti azt vagy új
         usert tehet be a botba. A következö parancsokat tudja végrehajtatni : chattr ,
         save, reload, status .
- channel op   :Az adott csatornán operátori joggal bir .
- friend     : +f flag ;floodolás, szinezés vagy más nem kivánt tevékenység bekövetkeztekor a
         bot nem kickeli (szinte ügyvédi a megfogalamazásom :))
- voice     :A csatornára való belépéskor a bot automatikusan ad neki egy kis keresztet ;).Ezt
         elöszeretettel megkérdezik az ujjonc felhasználók :"Ez mire jóó ?"
		 Egyszersmind tisztázzuk, hogy gyakorlati haszna csak annyi van, hogyha a
         csatornán +m azaz moderated mód van, akkor ök is tudnak a csatornára üzenetet
         küldeni (moderated <- lásd az elözö irásunk), meg persze egyes csatornákon ha a
         botban olyan script van, akkor ök is tudnak a bot segitségével kickelni és
         bannolni egy idöre, de ez nem az alapeset.
- partyline    : ez a +p flag, ezzel a joggal az adott user be tud menni a bot partyline-ba.
          A +x flaggel pedig fájlokat tudunk küldeni a botnak dcc-n.

Akkor folytassuk a sima master parancsokkal:

- +user/-user :Ezzel a paranccsal tudunk új felhasználót betenni a botunkba, a következöképpen:
		.+user nick *!ident@domain
- chattr   :Itt tudjuk a usert jogokkal "felruházni".
        .chattr nick 
- save    :Azonnali mentés a bot szerverére (user és channel file)
- rehash   :A bot konfig fájljának újra töltése, az irc szerverrl történ kilépés nélkül.
- restart   :teljesen újra inditja a botot, ki is lép az ircszerverröl.
- +/-ignore  :Letiltja a hostról jövö ctcp-t, msg-ket és a telnet connectet.
- dccstat   : Információt ad a bothoz telneten, vagy dcc-n kapcsolodó botokról vagy
       felhasználókról. Nick, kapcsolat fajtája, milyen porton kapcsolódik,host, IP cim ..
- ignores   :Értelemszerüen az eddig beállitott ignore-okat irja ki.
- status   :A botról és a szerverröl kapunk informaciókat.Bot neve, milyen szerverröl fut, mióta
        van fenn az irc szerveren ,mely csatornákon van fenn ...
- comment   :Ha van hozzáfüzni valónk valamelyik userhez akkor ezzel a paranccsal tudunk ilyet
        csinalni, ez a szöveg a match vagy a whois parancsoknál fog látszani.
- banner   :Üzenetet tudunk küldeni a partylineban tartozkodó össze usernek.
- binds    :Ezekre az üzenet, parancs fajtákra reagál a bot.
-reload    :Betölti a bot user fájlját, figyelmen kivül hagyja az utolsó mentés óta történt
        változásokat.

Bot master parancsok:

- +/- bot   :Új botok hozzáadása a botunkban. 
- link/unlink :Botunk másik bothoz való kapcsolása vagy leválasztása.
- boot    :User partyline-ból való "kirúgása"
- chnick   :A botunk más botokban "regisztrált" nevének megváltoztatása.
- chaddr   :A bot address-ének megváltoztása (domain,vagy IP cim).
- chpass   :Más userek vagy saját passwordünk megváltoztatását hivatott elösegiteni.
- relay    :Ennek a parancsnak a segitségével, ha már bent vagyunk valamelyik bot partylinejába
        és nem akarunk újabb dcc-t vagy telnetet, akkor át tudunk menni egy másik botba. 
       .relay botnick (majd kéri a user nevét es jelszavát)
- +/-host   :Egy, már a botban meglévö userhez vagy bothoz tudunk újabb hostot hozzárendelni.

Owner parancsok:
(Amiket eddig leirtam azt természetesen az owner mind tudja.)

- die     :A bot leállitása.
- modules   :Kiirja milyen modulok vannak betöltve (lásd szintén elözö irásunk)
- loadmod   :Új modul(ok) betöltése
- unloadmod  :Modul(ok) eltávolitása
- set     :A bot konfig fájljába tudunk a botból belepiszkálni (pl. a max. dcc-k száma, max,
        log méret, botnet nick .. )Enyire futotta második nekifutásra. Innen fogjuk folytatni :)

									By Atesz2(c)