A magyar IRC portál

       
       

 
RFC1855 (Magyar)
 
Irc.hu
     

Magyar Netikett

Az emlékeztetô státusa

Ez a dokumentum az Internet közösség tájékoztatására szolgál. Ez a dokumentum nem határoz meg semmilyen szabványt. A terjesztést nem korlátozza semmi.

Összefoglaló

Ez a dokumentum a Hálózati Etikett (Netiquette) egy minimális halmazát határozza meg. A különbözô szervezetek szabadon módosíthatják; saját, hasonló szabályzatuk alapjául szolgálhat. Ezért a dokumentum pontosan meghatározott részekre van bontva, hogy az egyes részeket könnye(bbe)n találhassák meg. Magánszemélyek, akár felhasználók, akár adminisztrátorok szintén felhasználhatják minimális irányelvekként. Ez a feljegyzés az IETF Felelôs Hálózati Használat csoportjának munkája.

A fordításról

Ez a dokumentum az RFC 1855 fordítása. Néhány helyen kiegészítettem az eredeti szöveget, igyekezvén ezt annak szellemében tenni. Mindenfajta javítást örömmel fogadok. A címem a dokumentum végén található. Sok mondat végére kéne felkiáltójel, ez elmaradt.

A szöveg nem feltétlenül tükrözi a véleményemet, sem bármelyik munkaadómét. Semmilyen felelôsséget nem vállalok a dokumentum használatából vagy nem használatából eredô következményekért.

Tartalomjegyzék

 1. Bemutatkozás
 2. Egy-egynek kommunikáció
 3. Egy-sokaknak kommunikáció
 4. Információs szolgáltatások
 5. Válogatott bibliográfia
 6. Biztonsági kérdések
 7. A készítô címe

1.0 Bemutatkozás

A múltban a népesség Internet használó része az Internettel "nôtt" fel, mûszaki tudással bírt, és megértette a protokollok és a szállítás természetét. Manapság az Internet felhasználók közösségében egyre többen vannak olyanok, akik újak ebben a környezetben. Ezeknek a "Newbie"-knak ismeretlen ez a kultúra és nincs szükségük a protokollok és az átvitel mûszaki részleteire. Hogy ezek az új felhasználókat gyorsan az Internet közösség részéve válhassanak, ez az írás a magatartási szabályok minimális halmazát ismerteti. Ezeket aztán a különbözô szervezetek és magánszemélyek a saját céljaiknak megfelelôen módosíthatják. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy bárki is szolgáltassa neki az Internet elérést -- legyen az egy ISP (Internet Szolgáltató), az egyetem, vagy a cége -- annak a szervezetnek megvan a maga szabályzata a levelek és az állományok tulajdonjogáról; arról, hogy mit helyes postázni és küldeni, és hogy miképpen prezentáljuk magunkat. Feltétlenül ismerd meg ezeket, érdeklôdjél a helyi illetékes(ek)nél.

Ezt az anyagot három fô részre bontottuk: egy-egynek kommunikáció, amibe a levelezés és a talk (beszélgetés) foglaltatik benne; egy-sokaknak kommunikáció, amely alatt a Usenet-et és a levelezési listákat értjük; és az információs szolgáltatások: ftp, WWW, gopher, MUD, MOO, IRC. Végül egy válogatott bibliográfiát találhatnak, referencia célokra.

2.0 Egy-egynek kommunikáció (elektronikus levél, beszélgetés (talk))

Az egy-egy kommunikációt úgy definiáljuk, amiben egy ember kommunikál egy másikkal, mintha szemtôl-szembe állnának: egy dialógus. Általában, az emberekkel való társalgás normál illemszabályai az érvényesek, csak ez az Interneten még fontosabb, mert hiányzik többek között a metakommunikáció és a hangszín.

2.1 Iránymutató felhasználóknak

2.1.1 Levelezéshez

 • Ha nem egy Internet Szolgáltatón kerülsz kapcsolatba az Internettel, akkor fontos ismerned a munkáltatód szabályait az elektronikus levelek tulajdonjogáról; ezek mindenütt mások.
 • Fel kell tételezned hogy az Interneten történô levelezés nem biztonságos, kivéve ha valamilyen rejtjelezô eszközt (akár szoftvert, akár hardvert) használsz. Ne írjál semmi olyasmit egy elektronikus levélbe, amit nem küldenél el levelezôlapon.
 • Tiszteld a szerzô jogait avval az anyaggal kapcsolatban, amit másolsz. Majdnem minden országban vannak a szerzôk jogait védô törvények.
 • Ha továbbküldesz (forward) vagy újrapostázol egy üzenetet, akkor ne változtasd meg annak a szóhasználatát. Ha ez egy neked írt személyes üzenet volt, és egy csoportnak kívánod továbbadni, akkor kérjél elôször engedélyt a feladótól.
 • Soha ne küldj "lánc" levelet elektronikusan, Ezek tiltottak az Interneten. Ha mégis ilyet küldesz, az valószínûleg a hálózati jogaid csorbításával fog járni. Ha ilyesmit kapnál akkor értesítsd a helyi rendszeradminisztrátort.
 • Egy jó ökölszabály: légy konzervatív a küldésben és légy liberális a fogadásban. Nem szabad indulatos leveleket küldened (ezeket "flame"-nek nevezzük) még akkor sem, ha provokálnak. Másik oldalról viszont, ne legyél meglepve, ha ilyet levelet kapsz, és okosan teszed, ha nem válaszolsz ezekre.
 • Általában jó, ha ellenôrzöd a leveleid subject-jét mielôtt válaszolsz egy levélre. Van úgy, hogy az, aki korábban segítséget (vagy felvilágosítást) kért tôled, már írt egy levelet, aminek az a lényege, hogy "Tárgytalan". Szintén célszerû meggyôzôdni, hogy a levél, amire válaszolsz, az neked volt-e címezve. Lehet hogy csak másolatot kaptál (cc:) az eredeti helyett.
 • Könnyítsd meg a címzett dolgát. Sok levelezôprogram levágja a fejlécinformációkat amelyek a válaszcímedet tartalmazzák. Hogy biztos lehessél abban, hogy a többi ember tudja ki vagy, írjál az üzeneted végére egy, esetleg két sort arról, hogy miképpen érhetnek el. Ezt a file-t már jóelôre elkészítheted, és az üzeneteid végére teheted aztán. (Néhány program ezt automatikusan megteszi.) Az Internetes szóhasználatban ezt "sig" vagy "signature" file-nak nevezik. A névjegykártya helyét veszi át a sig file. (És akár többféléd is lehet, a többféle szituációnak megfelelôen.)
 • Légy óvatos a címzéssel. Vannak címek, amelyek egy csoportot jelentek, a cím mégis úgy néz ki, mintha egyetlen ember lenne. Légy tisztában azzal, hogy kinek írsz.
 • Figyelj a cc:-kre a válaszoláskor. Amikor már csak két ember között folyik a kommunikáció, akkor ne küldd el ezeket a leveleket másoknak.
 • Általában egy Internetet használó embernek nincs ideje az Internet ill. annak belsô mûködésére vonatkozó kérdésekre válaszolni. Ne küldjél kéretlen információkérô leveleket olyan embereknek, akinek címét egy levelezési listában vagy egy RFC-ben láthattad. (A fordító megjegyzése: erre a célra is találsz természetesen megfelelô fórumokat.)
 • Ne felejtsd el, hogy azok az emberek akikkel kommunikálsz, az egész világon vannak szétszórva. Lehet, hogy annak a levélnek, amire azonnali választ vársz, a címzettje éppen alszik. Add meg neki a lehetôséget, hogy felébredjen, munkába menjen és belépjen, mielôtt úgy döntesz, hogy a levél nem érkezett meg, vagy a címzett nem törôdik vele.
 • Mielôtt hosszú, vagy személyes eszmecserét kezdeményezel, ellenôrizd a címet. Szintén helyes gyakorlat "Long" szót írni a hosszú üzeneteknek a subject-jébe, mert így a címzett tudhatja, hogy idôt kell szánnia az elolvasására. 100 sor felett számít hosszúnak egy üzenet.
 • Légy tisztában azzal, hogy kihez kell segítségért fordulnod. Általában nem kell messzire menned. Keressél helyben olyan embereket, akik szoftver- és rendszerproblémák elhárításban segédkezhetnek. Szintén jó, ha tudod, hogy kit kell keresned, ha valamilyen megkérdôjelezhetô vagy illegális anyagot kapsz. A legtöbb helyen a "postmaster" címre írhatsz segítségkérô levelet, mert ezt a címet legtöbbször megfelelô tudással bíró ember olvassa.
 • Soha ne feledd, hogy a címzett is emberi lény, méghozzá olyan, akinek kultúrája, nyelve, humora egészen más is lehet, mint a tiéd. Dátumformátumok, mértékegységek, idiómák sem mindenütt ugyanazok.
 • Használj vegyesen kis- és nagybetût, akárcsak a közönséges íráskor. A CSUPA NAGYBETÛ OLYAN, MINTHA ORDÍTANÁL!
 • Használj szimbólumokat hangsúlyozásra. *Erre* gondoltam. Használj aláhúzásjeleket aláhúzásra. A kedvenc könyvem a _Háború és béke_.
 • Használj "mosolygókat" (smiley) a hangszín jelzésére, de bánj velünk takarékosan. :-) példa ilyen "mosolygóra" (döntsd oldalra a fejed és nézzd meg úgy.) Azonban ne feltételezd, hogy egy "mosolygó" szerepeltetése rögtön eléri, hogy a címzett egyetértsen veled, vagy hogy egy egyébként bántó megjegyzés élét elvegye.
 • Aludj egyet, mielôtt érzelmektôl fûtött választ küldenél egy üzenetre. Ha biztosan erôs érzéseid vannak egy tárgyról, akkor helyezd azt FLAME ON/OFF jelek közé: FLAME ON: Ez a fajta vita nem méltó arra a sávszélességre, ami a továbbításához kell. Teljességgel illogikus és érvekkel alá nem támasztott. A világ többi része is egyetért velem. FLAME OFF
 • Ne írjál vezérlô karaktereket vagy nem-ASCII karaktereket, kivéve ha a programod elkódolja ezeket, vagy MIME attachment formájában küldöd. Ha elkódolva küldesz valamit, akkor próbálj megbizonyosodni arról, hogy a címzett vissza tudja majd kódolni azt.
 • Légy tömör anélkül, hogy túlságon lényegretörô lennél. Amikor egy levélre válaszolsz, csak annyit idézz az eredeti anyagból, hogy érthetô legyen a válaszod és ne többet. Rendkívül rossz szokás az egész levelet idézni a válaszban - töröld ki a felesleget.
 • 65 karakter széles, kocsivissza karakterrel lezárt sorokat írjál. (Fordító megjegyzése: e dokumentumtól eltérôen 72-76 karaktert is szoktak ajánlani.)
 • A levél fejlécében kell, hogy legyen egy subject sor, ami visszatükrözi a levél tartalmát.
 • Ha signature-t illesztesz a leveledbe, akkor azt fogd rövidre. Ökölszabály: 4 sornál ne legyen hosszabb. Sok ember a kapcsolatért percenként fizet, és minél hosszabb az üzeneted, annál többet fizetnek.
 • Ahogy egy levél (ma) nem lehet privát, úgy a levél (és a news) is (ma még) hamisítható, megváltoztatható. A változtatásokat nem mindig lehet felismerni (könnyen), így célszerû a józan ész alapján ellenôrizni egy üzenet valódiságát, mielôtt elhisszük azt.
 • Küldj egy rövid választ a feladónak, hogy megkaptad a levelét, ha úgy gondolod, hogy a levél fontossága szükségessé teszi ezt. Tedd meg ezt akkor is, ha részletesen válaszolni csak késôbb lesz idôd.
 • Az, hogy egy adott beszélgetésbôl ki mennyit ért meg, az erôsen függ az adott szituációtól. Egy adott e-mail környezetben megtanult normák nem feltétlenül vonatkoznak általában az Internetet használó emberekkel vonatkozó kommunikációra. Légy óvatos a helyi szlenggel és a helyi rövidítésekkel.
 • Egy e-mail üzenet szállítási költsége nagyjából egyenlô a feladónál és a címzettnél (vagy szervezeteinél). Ez alapvetôen eltér a hagyományos levéltôl, a telefontól, a rádiótól, és a TV-tôl. Egy levél elküldése konkrétan hálózati szélességbe, diszk helybe, és CPU idôbe is kerülhet. Ez az alapvetô gazdasági oka, amiért nem illik kéretlen hirdetést küldeni e-mail-ben. (Ez ráadásul tilos is sok helyen.)
 • Ne küldj nagytömegû kéretlen információt az embereknek.
 • Ha a levelezôrendszered képes automatikus továbbküldésre, akkor vigyázz, hogy ne lépjen fel a rettegett "továbbítóhurok". Ez úgy jöhet létre, ha sok gépen állítod be az automata továbbítást, úgy, hogy egy neked küldött üzenet az egyik géptôl a másikig utazik, majd a következôre és így tovább egészen addig, amig visszaérkezik az elsô címre a levél... (Fordító megjegyzése: ennek elkerülésére nem mindenütt lehet automatikusan továbbküldött levelet továbbküldeni.)

2.1.2 A talk

A talk olyan protokollok gyûjteménye, amelyek lehetôvé teszik két ember interaktív párbeszédét számítógépen keresztül.
 • Használj vegyesen kis- és nagybetût, mintha egy levelet vagy egy e-mail-t írnál.
 • Ne hagyd, hogy az irományod kifusson a képernyô széléig és ott a terminálod törjön sort: használj egy Kocsivissza (CR) jelet a sor lezárására. Nem tételezheted fel azt sem, hogy a te képernyôd mérete azonos bárki máséval. Ökölszabály: max. 70 karaktert és max. 12 sort írjál.
 • Hagyjál margókat, ne írjál a képernyô szélére.
 • Ha befejezted a mondandódat, akkor Üssél két CR-t (egy üres sort), jelezve, hogy a másik következik.
 • Mindig írjál egy "viszontlátásra"-t vagy más elköszönést és várd meg a másik oldal köszönését is. Különösen fontos ez, ha egy távoli valakivel kommunikálsz. Ne felejtsd el, hogy a kommunikációtok sebessége egyrészt a rendelkezésre álló sávszélességtôl (a csô átmérôje) és a hálózat késéseitôl (a fény sebessége) is függ.
 • Tisztában kell lenned azzal, hogy a talk megzavarja a másik embert. Csak a rendeltetésének megfelelôen használd. Soha ne talk-olj idegenre!
 • Sok oka lehet annak, ha nem kapsz választ. Elôször is, nem biztos, hogy minden mûködik. Másodszor is, nem minden talk verzió kompatibilis. Harmadrészt, a címzett letilthatja a talk-ot. Ezt általában te is megteheted, szokás szerint érdeklôdjél a helyi rendszergazdánál a konkrét részletekrôl.
 • Bizonyos talk verziók újracsengetik a címzettet ha magára hagyják. Hagyd egy-kétszer csengetni, utána állítsd le (kill) a programot.
 • Ha valaki nem válaszol, akkor megpróbálkozhatsz egy másik tty-vel. Használd a finger parancsot, hogy látsd, hogy melyikekre van belépve. Ha a másik fél még mindig nem válaszol, ne erôltesd tovább. (Fordító megjegyzése: néhol a finger le van tiltva, ne lepôdj meg tehát, ha nem mûködik. Megjegyzés kettô: Ez igen Unix specifikus pont, viszont a Unix a legelterjedtebb Internetes szerver operációs rendszer.).
 • A beszélgetés (talk) alatt megmutatkozik a gépelési tudásod. Ha lassan és sok hibával gépelsz (fordító megjegyezése: ne keseredj el) akkor legtöbbször nem éri meg visszamenni kijavítani ôket. A másik ember úgyis rájön, hogy mit akarsz mondani.
 • Légy nagyon óvatos, ha egyszerre több talk-od is fut! (Fordító megjegyzése: Komoly esélyed van rá, hogy elôbb-utóbb összekevered, hogy melyik talknál kivel és mirôl beszélgetsz. Kérdéseidet és válaszaidat rossz helyre küldve komikus és/vagy kínos helyzetet teremthetsz.)

2.2 Iránymutató Adminisztrátoroknak

 • Feltétlenül rögzítsd írásban a szabályokat; különösen az illegális, hamisított és az elôírásokat megsértô forgalomra vonatkozókat.
 • Idôben - lehetôleg a következô munkanapig - válaszold meg a felmerülô kérdéseket.
 • Az illegális és elôírásokat sértô kérdéseket sorold elôre. A "lánc" levelek azonnali intézkedést kívánnak meg.
 • Magyarázd meg a szabályokat - mint például a disk quota-kat - a felhasználóidnak. Értesd meg velük a mail-en át történô file kérés következményeit: magas telefonszámlák, betelô lemezek, más levelek késése stb.
 • Legyen egy alias a "Postmaster" és a "Root" címeken. Feltétlenül olvassa el valaki ezeket a leveleket! (Fordító megjegyzése: mint többször írtuk már, ezeknek nem olvasása, hanem megválaszolása is igen fontos!)
 • Nyitottan vizsgáld meg a felhasználóidat érintô panaszokat. A címek sajnos hamisíthatóak, a levelek megpiszkálhatóak.

3.0 Egy-sokaknak kommunikáció (Levelezési listák, Usenet)

Amikor sok emberrel kommunikálsz egyszerre, akkor a mail-re vonatkozó szabályok is érvényesek. Végülis nincs nagy különbség a között, hogy egy embernek írsz egy levelet vagy sok emberrel kommunikálsz egy cikken keresztül - legfeljebb annyi, hogy így sokkal több embert van lehetôséged megbántani. Így aztán különösen fontos, hogy minél többet tudjál a közönségedrôl.

3.1 Iránymutató Felhasználóknak

3.1.1 Általános útmutató a levelezési listákhoz és a Usenet-hoz

 • Legalább egy, de inkább két hónapig olvasd az adott levelezési listát ill. hírcsoportot mielôtt postázol valamit. Ez hozzásegít az adott csoport kultúrjának megismeréséhez. (Fordító megjegyzése: ez a tanulás idô jelentôsen csökkenthetô a lista/csoport archívum és a megfelelô FAQ tanulmányozásával. Ez utóbbit mindenképpen olvasd el, mielôtt postáznál bármit is!)
 • Ne hibáztasd a rendszeradminisztrátort az adott rendszer felhasználóinak viselkedése miatt.
 • Vésd jól az eszedbe, hogy amit írsz, azt széles közönség olvashatja. Ebben éppenséggel a jelenlegi vagy a jövôbeli fônököd is benne lehet. Vigyázz tehát arra, hogy mit írsz. Jusson eszedbe az is, hogy a csoportokat és különösen a levelezési listákat archiválni is szokták, olyan helyen, amihez sokan férnek hozzá. Így a szavaidat hosszú idôn át olvashatja szinte bárki.
 • Fel kell tételezned, hogy minden egyes ember saját maga nevében ír, és nincs köze a szervezetéhez, kivéve ha kifejezetten ezt állítja.
 • Tudnod kell azt is, hogy akárcsak a levél, a news is erôforrásigényes. Ismerned kell tehát a szervezeted speciális szabályzatát erre vonatkozólag.
 • Az üzenetek és a cikkek jó, ha rövidek és célratörôek. Ne kószálj el a témától, ne beszélj össze-vissza, és soha, de soha ne írj olyan levelet, ami csak valaki gépelési vagy helyesírási hibáira mutat rá. Ez utóbbi azonnal megmutatja, hogy milyen szörnyen kezdô vagy.
 • A subject sorok az adott csoport konvenciót kell kövessék. (Fordító megjegyzése: Látni fogod, hogy sok helyen a subject sor valamilyen osztályozó információt hordoz, és ha ez hiányzik, akkor valószínûleg pont azokhoz az emberekhez nem jut el az írásod, akiknek szántad.)
 • Bár lehet, hogy lehetôség nyílik rá, de a hamisítás, a levelek tartalmához vagy fejlécéhez való hozzápiszkálás általában nem elfogadott.
 • Hirdetni csak és kizárólag az arra hivatott csoportokban és levelezési listákban szabad! Ez is egy példája annak, hogy célszerû ismerned azt a közönséget, aki majd írásodat olvassa. A kéretlen hirdetés - ami nem tartozik egy adott csoport/lista témakörébe - valószínû következménye: rengeteg durva válaszlevél. (Fordító megjegyzése: semmiképpen se nyilvánosan válaszoljál, hiszen már ez is reklám. Hatékonyabb, ha a feladó rendszergazdáinál panaszkodsz.)
 • Ha válaszüzenetet írsz, akkor mindenképpen foglald össze vagy idézz annyit az eredetibôl, hogy érthetô legyen a válaszod. Különösen a Usenet esetében lényeges ez, mivel ott olyan az üzenetek elosztása, hogy elôfordulhat, hogy valaki a válaszodat olvassa elôbb, mint az eredetit. Így tehát jó, ha képbe helyezed olvasóidat - viszont ne idézd az egészet!
 • Újra hangsúlyozzuk, hogy igen célszerû, ha van egy signature file-od, amit az üzeneteidhez csatolhatsz. Csak és kizárólag így tudod biztosítani azt, hogy bármilyen program is nyirbálja meg a fejlécinformációkat, az olvasóid még mindig rád találhassanak.
 • Légy óvatos, amikor egy üzenetre vagy cikkre válaszolsz. Gyakran a válasz a lista vagy a csoport címére megy a feladó helyett. Tévedésbôl személyes üzenetet küldhetsz egy helyett sok embernek, amivel csak mindenkit zavarba hozol. A legjobb az, ha válaszadásnál begépeled a címet az automata "reply" helyett. (Fordító megjegyzése: Kellô óvatossággal ez utóbbitól el lehet térni.)
 • (Fordító megjegyzése: Ezt a pontot jelentôsen lerövidítettem. A lényeg az, hogy ne küldjünk automata (vacation, non-delivery stb.) üzeneteket levelezési listákra)
 • Ha véletlenül személyes üzenetet küldtél egy listára vagy csoportba, akkor küldj egy bocsánatkérô üzenetet az eredeti címzettnek és a listának ill. csoportnak is.
 • Ha valakivel nem értesz egyet, akkor célszerûbb személyes üzenetekben rendezni a dolgot, mint vitát folytatni egy listán. Ha olyasmin vitáztok, ami érdekelheti a lista olvasóit, akkor érdemes a vitátok eredményét összefoglalni és elküldeni a listára.
 • Ne keveredj flame war-ba! Ne írjál heves leveleket és ne válaszoljál ilyenekre.
 • Ne küldjél olyan válaszokat, amelyek csak gratulálnak egy másik válaszhoz. (Fordító megyjezése: Ezt személyes levélben teheted meg, ha úgy érzed, tényleg fontos)
 • Légy óvatos a fixpontos betûkkel és a rajzokkal. Ezeket egy másik rendszer - vagy akár ugyanazon rendszer egy másik programja - másképpen jelenítheti meg, mint a te szoftvered.
 • Vannak olyan hírcsoportok és levelezési listák, melyek témája igen széles érdeklôdési kört fed le. Ez gyakran olyan olvasókat jelenthet, akik életstílusban, vallásban, és kultúrában is jelentôsen eltérhetnek. Ne küldjél olyan üzeneteket egy listára/csoportba - ha annak nézôpontja valamiért nem egyezik a tiéddel - ami csak annyit közöl, hogy az ô álláspontjukat bántónak érzed. Szexuális vagy faji zaklatásnak jogi következménye is lehet. Az általad megkérdôjelezhetônek érzett üzenetek kiszûrésére (filter) vannak programok.

3.1.2 Iránymutató levelezési listákhoz

A létezô levelezési listákról és a hozzájuk való csatlakozásról sokféleképpen találhatsz információkat a Net-en. Természetesen ezen információ mellett szükséged lesz a helyiekre is; milyen szabályok vonatkoznak a levelezési listákhoz való csatlakozásra és a postázásra. Általában jobb, ha elôször a szûkebb környezetben kutatsz információ után és csak utána kezdesz az Interneten kutatni. Mindenesetre a news.answers hírcsoportban rendszeresen megjelenik egy lista a levelezési listákról és a csatlakozásról. Bármilyen témában keresel levelezési listát, ez egy felbecsülhetetlen értékû anyag. A válogatott bibliográfiánkban a [9,13,15]-ös anyagokból is tájékozódhatsz.

 • A fel- és leiratkozó (subscribe - unsubscribe) üzeneteket a megfelelô címre küldjed. Néhány szoftver ugyan megkísérli kiszûrni a listára küldött ilyen típusú üzeneteket, de ezek sem mindenhatóak. A te felelôsséged megtanulni a levelezési listák mûködését és a megfelelô levelet a megfelelô címre küldeni. Nagyon sok lista mûködtet egy "-request" alias-t a fel-le iratkozó üzeneteknek, de nem mindegyik. (Fordító megjegyzése: ezt a mondatot csak akkor fogod megérteni, ha már elkezdted megtanulni a fent emlegetett mûködést) Mindig légy tisztában annak a listának a szabályaival, amire elôfizetsz.
 • Mentsd el a feliratkozásra kapott választ. Ez legtöbbször tartalmazza a leiratkozáshoz szükséges információkat.
 • Általában nem lehet visszavonni egy elküldött levelet. A rendszergazdád sem képes erre. Ez azt jelenti, hogy csak akkor szabad elküldened az üzenetedet, ha már bizonyos vagy benne, hogy azt szeretnéd, hogy megjelenjen.
 • Igen sok levelezô program rendelkezik reply funkcióval. Ez kényelmes magánlevelezéskor, de igen bosszantó lehet levelezési listáknál. Amikor listán jött üzenetre válaszolsz, akkor vizsgáld meg a Reply-To: mezôt. Az gyakorta a lista címe, azaz a válaszod a lista összes tagjának megy.
 • Felesleges, és ezért helytelen nagy file-okat küldeni egy listára, ha egy Uniform Resource Locator (URL) vagy egy ftp-zhetô verzió címe is elég. Ha sok kis részletben szeretnéd elküldeni, akkor az adott lista erre vonatkozó szabályait kell követned. Ha ezeket nem ismered, akkor kérdezd meg!
 • Fontold meg a leiratkozást vagy a "nomail" opció bekapcsolását (ahol lehet) ha hosszabb ideig nem tudod megnézni a leveleidet. (Fordító megjegyzése: A leglanyhább lista is robbanhat hirtelen, tehát ezt minden egyes listával meg kell tegyed hosszabb távollét elôtt!)
 • Ha egy üzenetet netán több listára küldenél, különösen akkor, ha azok közel azonos témájúak, akkor kérj elnézést a cross-posting miatt.
 • Ha felteszel egy kérdést, akkor a válaszokból készíts egy összegzést és azt küldd el a listára. Ez semmi esetre se az összes válasz egyszerû egymásutánja legyen, hanem egy gondos összegzés. (Fordító megjegyzése: Felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért tedd ezt meg. A válasz az Internet alapfilozófiája maga: segíts másokon, és rajtad is segítenek. Ha valakik megválaszolták egy kérdésedet, akkor megtehetsz annyit viszonzásképp, hogy az így megszerzett tudást megosztod másokkal)
 • Vannak privát levelezési listák. Ha nem hívtak meg, akkor ne küldj ide üzeneteket. Az ilyen listák üzeneteit ne add tovább egy szélesebb közönségnek.
 • Ha vitába keveredsz, akkor a megbeszélést az adott témáról illik folytatni, nem pedig az adott személyekrôl.

3.1.3 Iránymutató a Usenet-hoz

A Usenet egy világméretû elosztott rendszer, ami a legkülönfélébb témákban való kommunikációra ad lehetôséget. A rendszer hierarchikus, a legfelsôbb szinten a következô témák vannak: sci - tudományos; comp - számítógépes; news - magáról a Usenetról; rec - szórakozás, hobbi; soc - szociális; talk - bô lére eresztett, soha véget nem érô beszélgetések (pl. politika); biz - üzleti; alt - bármi egyéb. Az alt fôcsoportba tartozó csoportok olyan értelemben is alternatívok, hogy a létrehozásuk nem megy keresztül ugyanazon a lépéseken, mint a többi fôcsoportbeliek. Vannak még helyi fôcsoportok, széles körben terjesztett egyebek, mint a bionet, és a saját szervezetednek is lehetnek saját, belsô csoportjai. Nemrégiben egy "humanities" fôcsoport is létrejött, és várhatóak továbbiak is. A bibliográfiánk [2,8,22,23]-as anyagait érdemes a témában elolvasni.

 • A Usenet szójárásában a "Posting" (postázás) egy új vagy válasz cikk postázását jelenti egy csoportba. A "Cross-posting" kifejezést arra használják, ha valaki egy cikket több csoportba küldött el. Ha ezt vagy a Followup-To: mezôt is használjuk, akkor ezt feltétlenül említsük meg a cikkünkben. Az olvasók általában azt feltételezik, hogy egy üzenet egy csoportba lett postázva, és a "follow-up" ebbe a csoportba kerül. A fejléc említett mezôje megváltoztathatja ezt. (A fordító megjegyzése: A "follow-up" a válaszcikk neve, a válaszként írt magánlevelet "Reply" néven emlegetik. A Followup-To: azt a csoportot adja meg, ahová a válaszcikkek kerülnek.)
 • Mielôtt elküldenél egy témában egy cikket, olvasd el abban a témában írott cikkeket. (Ezt thread-nek nevezzük) Ne küldjél "Egyetértek" vagy hasonló üzeneteket, amelyek tartalma pusztán arra korlátozódik, hogy egyetértesz valamely korábbi cikkel. Egy follow-up cikknek mindig hosszabbnak kell lennie az elôzô levelekbôl vett idézeteknél. (Fordító megjegyzése: Apró pontosítás: Egy cikk és rá adott válaszcikkek összességét nevezünk thread-nek.)
 • Levélben (reply) írd meg válaszod, ha csak egy embernek szánod azt. Légy a tudatában annak, hogy a News-t a világon mindenütt olvashatják, és a legtöbb embert NEM érdekel egy privát válasz. Ugyanakkor ne habozzál postázni, ha olyasmi mondandód van, ami az Internet széles olvasóközönségét érdekelheti. (Fordító megjegyzése: tipikus, és nagyon bosszantó viselkedés pl. egy bolhapiac csoportban nyilvánosan válaszolni a hirdetésekre.)
 • Ellenôrizd le a fejléc Distribution: mezôjét, de ne bízz benne. A News meglehetôsen bonyolult szállítása módja miatt a Distribution: mezô megbízhatatlan. Ha olyasvalamit írsz, ami csak kisszámú embert érdekelhet, akkor használj egy megfelelô Distribution: mezôt; ezzel megkísérled az elosztást ezekre az emberekre korlátozni. (Fordító megjegyzése: Például állítsd be "hun"-ra ezt a mezôt, ha csak magyarokat érdeklô cikket postázol.)
 • Ha úgy érzed, hogy egy cikk több hírcsoportba való, akkor mindenképpen CROSSPOST-tal küldd el a cikkedet ahelyett, hogy különálló üzenetekben küldenéd el. Biztos lehetsz abban, hogy általában csak 5-6 csoportnak lesz eléggé hasonló témája. (Fordító megjegyzése: Ez a pont ritkán alkalmazandó!! RENDKÍVÜL nyomós okodnak kell lennie ahhoz, hogy akár két csoportba is postázzál!!)
 • Kísérelj meg elôször a hagyományos ismeretforrásokból (Kézikönyvek, újságok, help file-ok) meríteni, mielôtt egy kérdést postáznál. Ha ezekben megtalálható kérdést teszel fel, akkor mogorva RTFM (Read the fine manual - noha az f betû egy sokkal durvább szót jelölt eredetileg) üzeneteket kapsz csak viszonzásképpen. (Fordító megjegyzése: Ez is csak a józan ész határáig érvényes. Tényleg olvasd el a kézikönyvet, de ne áldozz éveket valaminek a kutatására - végülis az Internet egyik haszna, hogy olyanok, akik ezt megtették, megosztják veled tudásodat.)
 • Bár van néhány hírcsoport, amik kifejezetten hirdetésre vannak kitalálva, a témától eltérô (off-topic) hirdetések egészen egyszerûen bûnözésnek számítanak a legtöbb csoportban. Ha egy hirdetést minden egyes hírcsoportba elküldesz, akkor szinte biztosan búcsút mondhatsz a hálózati elérésednek.
 • Ha felfedezel egy hibát a cikkedben, akkor kíséreld meg minél hamarabb törölni (cancel) azt. (Fordító megjegyzése: A törlés is csak egy üzenet, mint minden más. Nem bízhatsz igazán abban, hogy senki sem fogja a cikkedet olvasni. Célszerû egy második, helyes cikket is küldeni, amelyben elnézést is kérsz az elôzô hibájáért. A józan észt itt is célszerû bevetni: a hiba alatt nem nyelvtani, gépelési stb. - vagyis apró, lényegtelen - hibát, hanem a lényeget érintô hibára gondolunk.)
 • MEG SE próbáld más cikkét törölni (cancel). Lépj kapcsolatba rendszergazdáddal, ha nem tudod, hogy hogyan kell saját cikkedet törölni vagy ha valamilyen más postázás (pl. lánc levél) törlést kíván.
 • Ha postáztál valamit, és nem látod viszont azonnal, akkor ne hidd rögtön azt, hogy valami nem mûködött és ne postázd azonnal újra.
 • Néhány csoport megengedi (néhány pedig ezért van), hogy olyan cikkek is felkerüljenek, amik erôsen megkérdôjelezhetôek. Ugyanakkor semmilyen garancia nincs arra, hogy a csoport többi olvasója is ugyanúgy elfogadja az anyagot, mint te. Használd a Rot13 szoftvert, ami 13 karakterrel eltol minden egyes karaktert, hogy ne bántsál meg senkit. (Fordító megjegyzése: Ez sok szoftverbe be van építve)
 • Ha olyan üzenetet írsz egy könyveket vagy filmeket tárgyaló csoportba, ami lényeges titkot tár fel, akkor célszerû "Spoiler" szót tenni a Subject: sorba. Üthetsz egy pár Enter-t a cikk elejére, hogy eltüntesd szem elöl a cikket, vagy használhatod az elôbb említett Rot13 módszert. (Fordító megjegyzése: A számítógépes játékok is ez a kategória. Esetleg tarthatunk attól, hogy nem mindenki tudja a Rot13-at dekódolni, és az üres sorok mellett döntünk. Ilyenkor érdemes nemcsak a Subject sorba beírni, hogy Spoiler, hanem a cikk elsô sorába is beírni ezt, hogy aki ránéz a cikkre az ne csak üres sorokat lásson)
 • Ugyan a cikkek illetéktelen megpiszkálása, megváltoztatása a szabályokkal ellentétes, mégis megtörténik. Ez ellen megfelelô szoftverrel - mint például a PGP - védekezhetünk.
 • Az anonim postázás bizonyos csoportokban elfogadott, másokban nem. Ha egy cikk nem felel meg a szabályoknak, ha rajta van a nevünk, akkor sem fog, ha nincs rajta. (Fordító megjegyzése: Azaz az anonimitást legtöbbször olyankor használjuk, ha elfogadható, de személyünkre valamiért hátrányos cikket szeretnénk közzétenni.)
 • Ha moderált csoportba postázol, akkor számolnod kell egy kis késedelemmel. A moderátor meg is változtathatja a Subject sorodat, hogy valamelyik thread-be illeszkedjen.
 • Ne keveredj flame war-ba! Ne írjál heves leveleket és ne válaszoljál ilyenekre.

3.2 Iránymutató Adminisztrátoroknak

3.2.1 Általános témák

 • Legyenek tiszták a feliratkozás szabályai a levelezési listákra és a Usenet csoportokra.
 • Legyenek tiszták a postázás szabályai - a disclaimer-ek .sig-beli szerepeltetését is beleértve - a levelezési listákba és a Usenet csoportokba.
 • Legyenek tiszták és széles körben ismertek az archiválásra vonatkozó szabályaid. (Mennyi ideig tárolod a cikkeket?)
 • Nyitottan, de azonnal vizsgáld meg a felhasználóidat érintô panaszokat.
 • Ügyelj rendszered egészségére!
 • Gondold át, hogy milyen hosszan ôrzôd meg a rendszer naplófile-jait, és a döntésed eredményét tedd közzé.

3.2.2 Levelezési listák

 • A levelezési listák legyenek naprakészek, hogy elkerüld a "bouncing mail" problémát. (Fordító megjegyzése: Ha nem létezô címek is szerepelnek a listában, akkor a hibaüzenet is kimehet (szoftvertôl függôen) a listára, újabb hibát generálva. Ez így mehet egészen addig, amíg valaki ki nem törli ezt a címet.)
 • Segíts a listatulajdonosoknak a problémák megoldásában
 • Informáld a listatulajdonosokat a tervezett rendszerkarbantartásokról és leállásokról.
 • Legyen minden listához "-request" alias az iratkozási és adminisztrációs levelekhez.
 • A mail gateway-eid mûködjenek simán.

3.2.3 Usenet

 • Tedd közzé, hogy milyen feed-et kapsz. Ha ez nem teljes, lehet, hogy lesz, aki tudni szeretné, hogy miért nem.
 • Rengeteg féle hírolvasó szoftver van, és ezek hibájáért lehet, hogy a News Server-t fogják hibáztatni.
 • Tiszteld és teljesítsd azonnal a felhasználóid saját cikkük vagy más helytelen (pl. lánclevél) törlésére vonatkozó kérését. (Fordító megjegyzése: Hallgass a józan észre. Nem arra gondolunk, hogy egyes embereket zavaró cikkeket törölj ki, hanem a széles körben elfogadott szabályokkal ellentétesekre, amelyek leggyakoribb esetei a sok csoportra kiterjedô hirdetések és a lánc levelek.)
 • Legyenek "Usenet", "Netnews", "News" alias-aid, és gondoskodj arról, hogy valaki olvassa az ide érkezô leveleket.

3.3 Iránymutató moderátoroknak

3.3.1 Általános útmutató